KRYCÍ PSI

Krycí psy z vrhu C. (Angel Leya Legend of Africa   x   Giacobbe Akono z Valdštejnských lip)

* Pluto bude uznán chovný po doložení posudku z klubové výstavy ČKRR. Předpokládaná termín výstavy 5/2022. Do té doby není zařazen do chovu.


Krycí psy z vrhu B. (Era Byzantina Helya Ridge   x   Giacobbe Akono z Valdštejnských lip)