DM - DEGENERATIVNÍ MYELOPATIE

Co je degenerativní myelopatie?Degenerativní myelopatie (DM) u psů je geneticky podmíněné pomalé progresivní neurodegenerativní onemocnění míchy. Při něm dochází k ubývání ochranného myelinového pláště míchy (bílé míšní hmoty), která chrání míšní neurony (šedou míšní hmotu), především v oblasti hrudní páteře. Dochází k narušování systému drah neurologických vzruchů, které pak vede k poruchám pohyblivosti. Při projevu DM je pozorován charakteristický styl chůze, který se projevuje ztrátou koordinace a rovnováhy nejprve zadních a později i předních končetin a nakonec dochází k celkovému ochrnutí. První příznaky se projevují přibližně okolo osmého roku věku zvířete a celý proces může trvat tři roky i více. Diagnóza se obvykle stanovuje vyloučením ostatních onemocnění s podobnými příznaky jako je např. výhřez plotýnky, Syndrom Cauda Equina, artróza, nádor apod. Ve srovnání s uvedenými diagnózami není nikdy DM bolestivá.

zdroj: Ing.Silvie Vácha - Silamja kennel